Najvyššie prípustné množstvo soli v potravinách ustanovuje Výnos MZ SR z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ  v potravinách.

Odber vzoriek pekárskych výrobkov a hotových pokrmov na stanovenie obsahu soli bol vykonaný odbornými zamestnancami RÚVZ Michalovce. Laboratórne vyšetrenie obsahu NaCl bolo vykonané v laboratóriách RÚVZ so sídlom v Košiciach.


Pekárske výrobky:

- najvyššie prípustné množstvo soli podľa vyššie uvedeného výnosu je 18 000 mg/kg

Chlieb tmavý krájaný pšenično ražný (hmotnosť 900 g)

odberové miesto: kuchyňa oddelenia liečebnej výživy a stravovania, areál psychiatrickej nemocnice, Michalovce,

výrobca: pekáreň Martin Fiľko, Remetské Hámre č. 85.

dátum odberu: 15.3.2016

stanovená hodnota NaCl: 7648 mg/kg

 

Rožok – 40 g, tukové pečivo

odberové miesto: kuchyňa zariadenia pre seniorov na Ul. J.Hollého č.9 v Michalovciach,

výrobca: Pekáreň KELPEK s.r.o.,Čierne pole č.36.

dátum odberu: 8.3.2016

stanovená hodnota NaCl: 9741 mg/kg

 

Chlieb pšenično ražný krájaný (hmotnosť 900 g)

odberové miesto: zariadenie spoločného stravovania hotela Družba, J.Hollého č.698/1, Michalovce

výrobca: Tofako plus s.r.o., Družstevná c.7, Sečovce.

dátum odberu: 8.3.2016

stanovená hodnota NaCl: 10 384 mg/kg

 

Hotové pokrmy:

-  najvyššie prípustné množstvo soli podľa vyššie uvedeného výnosu je 13 000 mg/kg

Nemocničné:

odberové miesto: OLVaS Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

dátum odberu: 15.3.2016

- slepačia polievka, stanovená hodnota NaCl: 3497 mg/kg

- kuracie prsia, stanovená hodnota NaCl: 3739 mg/kg

- noky, stanovená hodnota NaCl: 340 mg/kg

 

Verejné stravovanie:

odberové miesto: Reštaurácia hotela „Jalta“, Nám. Osloboditeľov č.70,Michalovce

dátum odberu: 10.3.2016

- slepačia polievka, stanovená hodnota NaCl: 4778 mg/kg

- hovädzia roštenka, stanovená hodnota NaCl: 3325 mg/kg

- tarhoňa, stanovená hodnota NaCl: 10 534 mg/kg

 

Závodné stravovanie:

odberové miesto: Závodná kuchyňa  Chemko Strážske

dátum odberu: 15.3.2016

- polievka poľná, stanovená hodnota NaCl: 8255 mg/kg

- kurací plátok na bylinnom masle, stanovená hodnota NaCl: 8253 mg/kg

- dusená zelenina, stanovená hodnota NaCl: 6918 mg/kg

 

Všetky odobraté vzorky vyhoveli požiadavkám Výnosu MZ SR z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ  v potravinách.

V prípade prekročenia navyššieho prípustného množstva soli môže byť prevádzkovateľovi uložená pokuta podľa zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách. V odbere vzoriek na stanovenie najvyššieho prípustného množstva soli sa bude priebežne pokračovať.