Uverejnené 1.6.2023

Čo je chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky A(H5N1)?

Vtáčia chrípka je vysoko nákazlivé prenosné ochorenie predovšetkým vtákov a hydiny. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky.

Vírusy vtáčej chrípky sa delia na subtypy s vysokou a nízkou patogenitou. Vysokopatogénne subtypy vírusu vtáčej chrípky spôsobujú u zvierat vysokú smrtnosť, zatiaľ čo nízkopatogénne spôsobujú mierne ochorenie alebo asymptomatickú infekciu.

Vysokopatogénny subtyp vírusu vtáčej chrípky A(H5N1) je vysoko infekčný pre viaceré druhy vtákov vrátane väčšiny druhov domácej hydiny. Na rozdiel od ostatných subtypov môže infikovať aj cicavce, vrátane mačiek či ošípaných. Vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky preukázal schopnosť prenosu na človeka, zostáva však naňho slabo adaptovaný. Prenos z vtákov na človeka je zriedkavý.

Čítať ďalej