Uverejnené 8.9.2021

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky.

Základné informácie sú uvedené v edukačnom materiáli (.pdf 556 kB)