Uverejnené 31.1.2022

Čo robiť v čase stresu je ilustrovaná príručka, ktorú vydala WHO a na jej preklade a grafickej úprave a propagácii sa podieľali pracovníci ÚVZ SR a MZ SR. Pomáha vysporiadať sa s nepriazňou osudu alebo nešťastím. Obsahuje odporúčania týkajúce sa stresového manažmentu. Táto príručka je pre každého, kto zažíva stres - od rodičov, opatrovateľov až po zdravotníckych profesionálov, ktorí pracujú v nebezpečných podmienkach. Na základe dostupných informácií a rozsiahleho terénneho výskumu prináša príručka rady a praktické návody, ako sa vyrovnať s ťažkosťami.

Choroba, zatvorená škola, problémy v práci či rodine  - aj to sú situácie, ktoré môžu u človeka  vyvolať stres. Ilustrovaná príručka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pomôže prekonať takéto negatívne životné situácie. Rady sú určené všetkým bez rozdielu a môžu pomôcť lepšie sa vyrovnať so stresom.
 
Existuje mnoho príčin stresu. Vplyv celosvetovej pandémie COVID-19 situácii nepomáha, ale prináša do života ľudí množstvo faktorov, ktoré negatívne vplývajú na vnútornú pohodu. Príčinou stresu môžu byť osobné dôvody, ako napr. nezhody s blízkymi, samota, nedostatočný príjem, obavy o budúcnosť. Alebo problémy v práci - konflikty s kolegami, príliš vyčerpávajúca alebo nebezpečná práca. Môžu to byť tiež hrozby zasahujúce celú spoločnosť - násilie, choroby a epidémie, nedostatok ekonomických príležitostí. 
 
Nie vždy sa podarí vyriešiť psychické problémy bez pomoci odborníkov. Ďalším krokom, ako sa dostať k pomoci, môže byť odborná konzultácia a poradenstvo od skúseného psychológa. Pod ministerstvom zdravotníctva funguje Národná linka na podporu duševného zdravia. V bežné pracovné dni je možné telefonovať od 14.00 do 22.00  a počas víkendov od 10.00 do 18.00. Volať môže každý, kto potrebuje rady a usmernenia  v oblasti duševného zdravia od skúseného psychológa. Číslo Národnej linky na podporu duševného zdravia je 0800 193 193. Podpora duševného zdravia je jednou z priorít Ministerstva zdravotníctva SR.
 

Príručka - Čo robiť v čase stresu (.pdf 3,2 MB)