Doteraz sme každý rok 21. septembra pripomínali Svetový deň Alzheimerovej choroby. Kvôli globálnemu nárastu počtu postihnutých patrí tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete celý mesiac september.

Je to mesiac, kedy alzheimerovské spoločnosti po celom svete sústreďujú svoje úsilie na zvyšovanie povedomia o Alzheimerovej chorobe, jej prejavoch, liečbe a sociálnej starostlivosti.

Na Slovensku je iniciátorom tohto mesiaca Slovenská Alzheimerova spoločnosť, ktorá organizuje osvetové podujatia a distribuuje do slovenských regiónov informačné letáky. Aktívnu účasť prijal v tejto problematike aj Úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej republike prostredníctvom svojich Poradenských centier ochrany a podpory zdravia.

Pár faktov o demencii alzheimerovho typu:

 • postihuje 50 – 60 tisíc ľudí na Slovensku,
 • dotýka sa 150 – 200 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov.
 • zbavuje človeka schopnosti: pamätať si, myslieť, poznať blízkych
 • je to najčastejšia forma demencie, spôsobuje poruchy mozgu a úpadok jeho činnosti.
 • choroba trvá 5 – 10 rokov, niekedy až 20 rokov

Spočiatku znamená:

 • Poruchu tzv. kognitívnych funkcií (myslenia, pamäti, úsudku).
 • Zhoršovanie krátkodobej pamäti.
 • Neschopnosť vykonávať niektoré zložitejšie činnosti.
 • Strata orientácie v priestore, blúdenie.
 • Zlý časový odhad, zmätenosť.

Problémy s vyjadrovaním a rozhodovaním sa.

Neskôr vedie až k :

 • Zmene osobnosti.
 • Zhoršovaniu dlhodobej pamäti.
 • Problémom s hygienou, obliekaním, jedlom.
 • Nespoznávaniu známych osôb.
 • Celkovému úpadku osobnosti.
 • Závislosti na pomoci iných osôb.

 

Viac informácií nájdete na www.alzheimer.sk