ROK 2022  : 

Dňa 30.09.2022  - počet pozit. vzoriek: 31 (26x okres Michalovce, 5x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 30.09.2022 (15,20 hod.)    : 22 745,  z toho  : 

  • okres Michalovce:   18 871 pozit (vyliečené osoby - 18 699, izolácia  doma – 97, infekčné oddelenie - 17, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -   1, potvrdené úmrtie  COVID - 19 - 57)
  • okres Sobrance:      3 874 pozit (vyliečené osoby - 3 837, doma - 21, infekčné oddelenie - 0,  izolácia - iné oddelenie  (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 16)

ROK 2021 - 

  • okres Michalovce  :  16 738
  • okres Sobrance :       3 493

 


ROK 2020  - 

  • okres Michalovce :  4 594
  • okres Sobrance :       889