ROK 2023  : 

Dňa 21.04.2023  - počet pozit. vzoriek:  3  (3x okres Michalovce, okres Sobrance - 0)

Celkový počet  potvrdených a hlásených pozitívnych vzoriek k 21.04.2023 (16,00 hod.)    :   420,  z toho  : 

  • okres Michalovce:   336 pozit (vyliečené osoby -  324, izolácia  doma – 3, infekčné oddelenie - 8, izolácia - iné oddelenie   (OAIM)-   1, potvrdené úmrtie  COVID - 19 - 2)
  • okres Sobrance:       84 pozit (vyliečené osoby -  83,  doma - 1, infekčné oddelenie - 0,  izolácia - iné oddelenie  (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 0)

ROK 2022 - 

  • okres Michalovce  :  19 538
  • okres Sobrance :       3 996

ROK 2021 - 

  • okres Michalovce  :  16 738
  • okres Sobrance :       3 493

 


ROK 2020  - 

  • okres Michalovce :  4 594
  • okres Sobrance :       889