Vytlačiť


 


 

ROK 2022  : 

Dňa 02.12.2022  - počet pozit. vzoriek: 5 (2x okres Michalovce, 3x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 02.12.2022 (15,50 hod.)    : 23 401,  z toho  : 


ROK 2021 - 

 


ROK 2020  -