Uverejnené 28.5.2020

Opatrenie OLP/4449/2020 ÚVZ SR zo dňa 28.5.2020 pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena (.pdf 114 kB)

Týmto opatrením sa výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest dopĺňajú o:

„- osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

- žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

- poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,“

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 28. mája 2020 od 12:00.