Uverejnené 3.6.2020

Opatrenie OLP4592/2020 ÚVZ SR zo dňa 2.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza (.pdf 166 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 a opatrenie OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020.