Uverejnené 3.6.2020

Usmernenie SOPZŠČ/4466/96046/2020 HH SR zo dňa 3.6.2020 k prevádzke zotavovacích podujatí (.pdf 175 kB)

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku zotavovacích podujatí počas mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19.