Uverejnené 10.6.2020

Opatrenie OLP/4738/2020 ÚVZ SR zo dňa 9.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - prevádzky (.pdf 164 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020.