Uverejnené 10.6.2020

Opatrenie OLP/4739/2020 ÚVZ SR zo dňa 9.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény (.pdf 158 kB)

Termín: 10. júna 2020 od 7.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4311/2020 zo dňa 22.05.2020.