Uverejnené 19.6.2020

Opatrenie OLP/5090/2020 ÚVZ SRzo dňa 19.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy (.pdf 114 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4825/2020 z 09.06.2020