Uverejnené 19.6.2020

Opatrenie OLP/5091/2020 ÚVZ SR zo dňa 19.9.202 pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hygiena potravín (.pdf 138 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020.