Uverejnené 29.6.2020

Opatrenie OLP/5274/2020 ÚVZ SR z 25.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - prevádzky (.pdf 144 kB)

Termín (účinnosť) od 1.7.2020.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5091/2020 zo dňa 19.06.2020.