Uverejnené 3.7.2020

Opatrenie OLP/5455/202 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny (.pdf 154 kB)

Termín: 06. júla 2020 od 7.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4739/2020 zo dňa 09.06.2020.