Uverejnené 15.7.2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli zaradiť na zoznam menej rizikových krajín Spojené kráľovstvo. Opatrenie ÚVZ SR, v ktorom bude upravený zoznam menej rizikových krajín, by malo byť zverejnené v piatok 17. júla 2020  a účinnosť má nadobudnúť v pondelok 20. júla 2020.


V zozname menej rizikových krajín sa aktuálne nachádzajú Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.


Poznámka: Odborné konzílium prehodnocuje zoznam menej rizikových krajín približne v dvojtýždňových intervaloch. Odporúčame preto sledovať aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na stránke 
www.uvzsr.sk.


Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v SR majú epidemiologickú situáciu na Slovensku pod kontrolou, vzniknuté ohniská nákazy sú identifikované, monitorované a podchytené. Počas sledovaného obdobia od 1. júna 2020 do 9. júla 2020 vzniklo na území SR niekoľko regionálnych a nadregionálnych epidémií, ktoré však pre rýchlu a účinnú reakciu regionálnych hygienikov v rámci epidemiologického šetrenia nemali celoplošný dopad a zostali v regiónoch výskytu. Vyplýva to z analýzy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.


V sledovanom období bolo formou klasického epidemiologického vyšetrovania zaznamenaných 363 nových prípadov ochorení COVID-19. Viac ako polovica z nich (187 prípadov) bola importovaná zo zahraničia. Najviac importovaných prípadov pochádzalo z Českej republiky, Ukrajiny, Veľkej Británie, Srbska a Macedónska.


Vláda SR na svojom pondelňajšom rokovaní (13. júla 2020) schválila návrh novely zákona o elektronických komunikáciách a zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ďalší spôsob epidemiologického vyšetrovania. Podľa návrhu, o ktorom bude tento týždeň rokovať Národná rada SR, by mali osoby, ktoré boli v niektorej z rizikových krajín, dostať pri návrate na Slovensko SMS správu od telekomunikačného operátora. V nej bude informácia, že po návrate na Slovensko sa musia zaregistrovať na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v SR. ÚVZ SR bude môcť požiadať operátorov o zoznam telefónnych čísiel, ktorým túto SMS správu odoslali. Hygienici následne budú môcť porovnať tento zoznam so zoznamom ľudí, ktorí sa nahlásili. Vyplynie tak zoznam telefónnych čísiel, ktoré sa pri návrate na Slovensko nezaregistrovali. Hygienici ich následne budú kontaktovať.


Uvedené informácie odzneli na tlačovej besede po zasadnutí konzília odborníkov, na ktorej sa zúčastnili predseda vlády SR Igor Matovič, minister zdravotníctva Marek Krajčí, hlavný hygienik SR Ján Mikas, Mária Avdičová z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.