Uverejnené 15.2.2021

64. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (.pdf 318 kB)

Účinnosť od 17.2.2021.

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 41/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.