Vytlačiť

Aktualizované 22.3.2021

130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Prehľad najdôležitejších zmien:

Účinnosť od 22.3.2021

 

131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Prehľad najdôležitejších zmien:

Účinnosť od 22.3.2021

 

132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Predĺžená účinnosť od 20.3.2021 do 28.4.2021

 

133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Prehľad najdôležitejších zmien:

Účinnosť od 22.3.2021

Úplné znenie vyhlášok (.pdf 499 kB)