Uverejnené 23.4.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf 259 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. apríla 2021.