Uverejnené 2.5.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 199, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf 358 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 196/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. mája 2021. Ustanovenie § 3 stráca účinnosť dňa 9. mája 2021.