Uverejnené 2.5.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 200, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (.pdf 182 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 197/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. mája 2021.