Uverejnené 8.5.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 202, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf 202 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 199/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. mája 2021.

  

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 203, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (.pdf 251 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. mája 2021.

 

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 204, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (.pdf 191 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 .

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. mája 2021.