Uverejnené 17.5.2021 aktualizácia 18.5.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 208, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (.pdf 345 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 203/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. mája 2021, okrem ustanovenia § 5, ktoré nadobúda účinnosť 15. mája 2021.

 

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

1. V § 3 písm. e) body 5 až 7 majú správne znieť:

„5. v územných obvodoch okresov zaradených v II. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) použijú rovnako,

6. v územných obvodoch okresov zaradených v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) použijú rovnako,

7. v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. h) použijú rovnako.“.

 

2. V § 5 ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) má byť namiesto slova „interiéri“ uvedené slovo „exteriéri“