Uverejnené 24.7.2021

VYHLÁŠKA 233 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (.pdf 381 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. júla 2021 o 20:00, okrem ustanovení § 1 až 4 a § 6 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 26. júla 2021.