Uverejnené 8.9.2021

VYHLÁŠKA 247 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,  ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (.pdf 280 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 13. septembra 2021.

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.