Informácie odd. Epidemiológie

Filter
Názov Počet návštev
ÚVZ SR: Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov 38
Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu! 199
ÚVZ SR: 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o chrípke 2315
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Úbrež 316
Verejné vyhlášky na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky (článok je aktualizovaný) 1043
Osýpky v okresoch Michalovce a Sobrance (článok je aktualizovaný) 3115
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky 656
Upozornenie pre cestujúcich v súvislosti s výskytom osýpok v okr. Michalovce 728
5. máj 2018 "Umývaj si ruky-zachrániš život" - 10. ročník kampane 571
Osýpky sú vážne ochorenie 1469
Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám 734
Informácie oddelenia epidemiológie 876
Informácia o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v krajinách EÚ a v Slovenskej republike 905
Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov 905
Verejná vyhláška - nariadenie lekárskeho dohľadu a imunizácie 1375
Vírusová hepatitida typu A v meste Sobrance, rok 2016 – priebežná správa 2851
Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní 1824
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia 1162
Kampaň - hygiena a dezinfekcia rúk 2016 1612
Surveillance atlas infekčných chorôb 2134
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika 1357
Ako sa chrániť pred kliešťom (infomateriál) 1736
Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2014/2015 1148
Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR 1236
5. máj 2015 „Umývaj si ruky – zachrániš život“ - 7. ročník kampane 776
Informácia o zriadení Národného referenčného centra pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz 1155
Štúdia nepotvrdila súvislosť medzi očkovaním a autizmom 1411
Poliomyelitída - detská obrna (odporúčania pre cestovateľov) 1765
Prevencia kliešťovej encefalitídy 2403
5. máj 2014 „Umývaj si ruky – zachrániš život“ - 6. ročník kampane 1431

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews