Informácie odd. Epidemiológie

Filter
Názov Počet návštev
ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch 77
ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine 148
Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie 216
Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami 343
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Nacina Ves 250
ÚVZ SR: Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov 227
Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu! 346
ÚVZ SR: 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o chrípke 3486
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Úbrež 425
Verejné vyhlášky na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky (článok je aktualizovaný) 1194
Osýpky v okresoch Michalovce a Sobrance (článok je aktualizovaný) 3414
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky 811
Upozornenie pre cestujúcich v súvislosti s výskytom osýpok v okr. Michalovce 885
5. máj 2018 "Umývaj si ruky-zachrániš život" - 10. ročník kampane 771
Osýpky sú vážne ochorenie 1863
Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám 907
Informácie oddelenia epidemiológie 994
Informácia o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v krajinách EÚ a v Slovenskej republike 1077
Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov 1029
Verejná vyhláška - nariadenie lekárskeho dohľadu a imunizácie 1505
Vírusová hepatitida typu A v meste Sobrance, rok 2016 – priebežná správa 2995
Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní 2579
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia 1286
Kampaň - hygiena a dezinfekcia rúk 2016 1826
Surveillance atlas infekčných chorôb 2338
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika 1493
Ako sa chrániť pred kliešťom (infomateriál) 1872
Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2014/2015 1273
Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR 1356
5. máj 2015 „Umývaj si ruky – zachrániš život“ - 7. ročník kampane 892

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews