Informácie odd. Epidemiológie

Filter
Názov Počet návštev
ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch 28
ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine 63
Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie 121
Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami 245
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Nacina Ves 225
ÚVZ SR: Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov 189
Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu! 318
ÚVZ SR: 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o chrípke 3080
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Úbrež 398
Verejné vyhlášky na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky (článok je aktualizovaný) 1159
Osýpky v okresoch Michalovce a Sobrance (článok je aktualizovaný) 3339
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky 784
Upozornenie pre cestujúcich v súvislosti s výskytom osýpok v okr. Michalovce 833
5. máj 2018 "Umývaj si ruky-zachrániš život" - 10. ročník kampane 724
Osýpky sú vážne ochorenie 1769
Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám 868
Informácie oddelenia epidemiológie 973
Informácia o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v krajinách EÚ a v Slovenskej republike 1043
Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov 1004
Verejná vyhláška - nariadenie lekárskeho dohľadu a imunizácie 1471
Vírusová hepatitida typu A v meste Sobrance, rok 2016 – priebežná správa 2955
Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní 2402
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia 1260
Kampaň - hygiena a dezinfekcia rúk 2016 1772
Surveillance atlas infekčných chorôb 2293
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika 1462
Ako sa chrániť pred kliešťom (infomateriál) 1843
Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2014/2015 1241
Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR 1325
5. máj 2015 „Umývaj si ruky – zachrániš život“ - 7. ročník kampane 859

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews