Informácie odd. Epidemiológie

Filter
Názov Počet návštev
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020 107
- Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia) 651
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ 49
Informácia k podozreniu na výskyt koronavírusu v okresoch Michalovce a Sobrance (aktualizované) 4353
Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov 61
AKTUALIZOVANÉ OPATRENIA ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA 50
- Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (štvrtá aktualizácia) 572
- Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (tretia aktualizácia) 677
- Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (druhá aktualizácia) 530
- Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (prvá aktualizácia) 147
- Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 1271
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 48
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb 51
ÚVZ SR: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020 58
COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia 40
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 46
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 65
Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19 46
Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy 63
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov 46
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe 193
Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí 73
Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí 65
Verejná vyhláška - zákaz návštev na lôžkových oddeleniach 88
ŠTATÚT protiepidemickej komisie zriadenej na RÚVZ so sídlom v Michalovciach 68
ROKOVACÍ PORIADOK regionálnej protiepidemickej komisie zriadenej na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v MICHALOVCIACH 66
ÚVZ SR: Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky 170
Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu 366
ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch 207
ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine 333

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews