Informácie odd. Epidemiológie

Filter
Názov Počet návštev
Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu 36
ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch 128
ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine 227
Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie 285
Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami 431
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Nacina Ves 290
ÚVZ SR: Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov 277
Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu! 393
ÚVZ SR: 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o chrípke 3960
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Úbrež 466
Verejné vyhlášky na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky (článok je aktualizovaný) 1237
Osýpky v okresoch Michalovce a Sobrance (článok je aktualizovaný) 3522
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky 844
Upozornenie pre cestujúcich v súvislosti s výskytom osýpok v okr. Michalovce 920
5. máj 2018 "Umývaj si ruky-zachrániš život" - 10. ročník kampane 822
Osýpky sú vážne ochorenie 2020
Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám 956
Informácie oddelenia epidemiológie 1034
Informácia o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v krajinách EÚ a v Slovenskej republike 1123
Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov 1056
Verejná vyhláška - nariadenie lekárskeho dohľadu a imunizácie 1536
Vírusová hepatitida typu A v meste Sobrance, rok 2016 – priebežná správa 3031
Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní 2764
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia 1317
Kampaň - hygiena a dezinfekcia rúk 2016 1886
Surveillance atlas infekčných chorôb 2397
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika 1529
Ako sa chrániť pred kliešťom (infomateriál) 1909
Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2014/2015 1302
Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR 1380

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews