Očkovanie

Filter
Názov Počet návštev
Imunologický prehľad v SR v roku 2018 a úprava očkovacieho kalendára 177
Zmena prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu 400
Európsky imunizačný týždeň 2018 (23. 4. 2018 – 29. 4. 2018) 851
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike 1428
Európsky imunizačný týždeň 2016 1328
Očkovací kalendár na rok 2019 4085
Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomielitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I (cVDPV1) u detí na Ukrajine 782
Európsky imunizačný týždeň 2015 963
Očkovací kalendár na rok 2015 1348
Európsky imunizačný týždeň 2014 1117
Očkovací kalendár na rok 2014 2421
Stanoviská k očkovaniu 2316
Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014 1739
Očkovacie kalendáre krajín Európskej únie 1465
Európsky imunizačný týždeň v roku 2013 1606
Informácie k stiahnutiu šarže A21CB191B vakcíny Infanrix Hexa 2019
Európsky imunizačný týždeň 2012 1582
Národný imunizačný program v SR 4123
Očkovanie je potrebné 1806
Očkovanie pred cestou do zahraničia 3490
Preočkovanie dospelých proti diftérii a tetanu 1683
Žiadosť o poskytnutie konzultácie pred vycestovaním do zahraničia a vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu 1780
Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú pofesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz 2814
Pútač poradne očkovania 1423

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews