Národný imunizačný program v SR

Vytlačiť

Povinné pravidelné očkovanie proti

Zavedenie očkovania

v roku

Zmeny v očkovaní

Plánované zmeny v očkovaní

Tuberkulóza

1953

 

Záškrt

1946

1958 –  zavedenie očkovania trivakcínou DTP

2004 – zavedenie povinného preočkovania

            13. ročných detí

2007 – zavedenie polyvalentnej hexavakcíny

2009 – zavedenie preočkovania v 3. a 6. roku

           života s nebunkovou pertusickou zložkou

-          preočkovanie dospelých proti záškrtu

Tetanus

1958

1958 – zavedenie očkovania trivakcínou DTP

2004 – zavedenie povinného preočkovania

            13. ročných detí

2007 – zavedenie polyvalentnej hexavakcíny

2009 – zavedenie preočkovania v 3. a 6. roku

            života s nebunkovou pertusickou zložkou

 -          preočkovanie dospelých proti tetanu

Čierny kašeľ

1953

1958 – zavedenie očkovania trivakcínou DTP

2007 – zavedenie polyvalentnej hexavakcíny

            s obsahom acelulárnej pertusickej zložky

2009 – zavedenie preočkovania v 3. a 6. roku

            života s nebunkovou pertusickou zložkou

Poliomyelitída

1957

2005 – zavedenie očkovania dojčiat neživou

             parenterálnou vakcínou

2006 – zavedenie preočkovania detí neživou

            parenterálnou vakcínou

2007 – zavedenie polyvalentnej hexavakcíny

Vírusová hepatitída B

1985

1985 – zdravotnícki pracovníci

1988 – očkovanie novorodencov HBsAg

            pozit. matiek

1998 – očkovanie všetkých dojčiat

2004 – očkovanie adolescentov

2007 – zavedenie polyvalentnej hexavakcíny

Hemofilové inv. infekcie

1995

2000 – súčasť pravidelného očkovania

2007 – zavedenie polyvalentnej hexavakcíny

Osýpky

1969

1992 – očkovanie trivakcínou

            /osýpky, mumps, rubeola/

2000 – zmena parotitického kmeňa URABE

        na menej reaktogénny kmeň Jerryl Lynn

Mumps

1987

Rubeola

1984

Chrípka

 

-   rozšírenie povinného očkovania proti chrípke

     na disp. pacientov od 6 mesiacov veku s Dg

     podľa MKCH

-    odporúčanie zavedenia očkovania 6

     mesačných až 3-ročných detí proti chrípke

Pneumokokové infekcie

 

zavedenie povinného očkovania u disp.

       pacientov od 2 mes. veku s Dg podľa

       MKCH, pacientov umiestnených

       v liečebniach pre dlhodobochorých, GC,

       v zar. SS, pacientov pred splenektómiou

 

Vírusová hepatitída A

 

zavedenie povinného očkovania u drogovo závislých, osôb s chron. ochorením pečene, zdrav. prac. vo zvýšenom riziku nákazy, zamestnanci čističiek odpad. Vôd, priamych kontaktov chorých v ohnisku nákazy

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews