Obsah článku

 

 Prehľad sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií podľa záokna o slobode informácií

 

Konverzný kurz: 1EUR=30,126 SKK

 Úkon 

cena v EUR za stranu   cena v Sk 
 Internet  zadarmo   zadarmo
 tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej  0,10 €  3 Sk
 tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej  0,17 €  5 Sk
 CD nosič  1,33 €  40 Sk
 1ks obálka  0,07 €  2 Sk

Poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty

Výňatok z cenníka Slovenskej pošty

 typ zásielky  50 g  100 g  500 g  1000 g  2000 g
 list  0,33€ (10Sk)  0,46€ (14Sk)  0,50€ (15Sk)  1,03€ (31Sk)  1,89€ (57Sk)
 doporučený list  0,83€ (25Sk)  0,96€ (29Sk)  1€ (30Sk)  1,53€ (46Sk)  2,39€ (72Sk)

 

Výňatok z cenníka spoločnosti SWAN, a. s.

 Miestne volania - prevádzka  Tarifné impulzy  Cena hovoru za minútu *
 silná 9:00 - 17:00  sekundy  0,06€ (1,80Sk)
 Medzimestské volania    
 silná 9:00 - 17:00  sekundy  0,06€ (1,80Sk)

 

*DPH je 20%

Ak materiálne náklady za poskytnutie informácií nepresiahnu 1 € (30 Sk), nebude RÚVZ Michalovce požadovať od žiadateľov úhradu.