Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia realizuje priebežný lokálny preventívny  projekt „Prevencia KVCH a tichej ischémie myokardu“. Cieľom projektu je aktívny skríning zameraný na odhaľovanie a stanovovanie miery kardiovaskulárneho rizika u vybraných klientov s využitím EKG prístroja a „kondičnej  ergometrie“. Ambulancia disponuje 12 zvodovým EKG prístrojom zn. Schiller, ktorý pri testovaní okrem bicyklového ergometra využívame. Test pozostáva  z dvoch fáz.

Najskôr klient absolvuje vstupné vyšetrenie (pozri Základnú poradňu), ktoré zahŕňa:

  • zistenieie rodinnej a osobnej anamnézy
  • stanovenie antropometrických parametrov (výška, hmotnosť, percento telesného tuku, BMI)
  • objektívneho vyšetrenia
  • odobratie krvi (vyšetrujeme kapilárnu krv odpichnutú z prsta) na biochemickú analýzu vzorky. Z nej sa klient v priebehu 15 minút dozvie hodnoty svojho celkového cholesterolu, „dobrého“ HDL cholesterolu, „zlého“ LDL cholesterolu, triglyceridov (ďalšia tuková látka v krvi), a krvného cukru – glykémie

Súčasťou vstupného vyšetrenia je zároveň zmeranie krvného tlaku, pulzovej frekvencie a následne natočenie pokojového EKG záznamu.

Lekár zhodnotí celkový zdravotný stav, vyhodnotí výsledky a taktiež posúdi EKG záznam.

Klient na bicykli pod záťažouAk klient spĺňa kritériá a je vhodný na ďalšie testovanie, simuluje sa ľahká kondičná záťaž (rýchla chôdza, kráčanie hore schodmi, bicyklovanie do mierneho kopca a pod.) na bicyklovom ergometri, zvyčajne používame záťaž 50 Wattov. Klient bicykluje na uvedenej záťaži do dosiahnutia srdcovej frekvencie 120 – 140 / min. Potom sa natočí tzv. postkondičná EKG krivka a posudzujú sa prípadné zmeny.

Význam testu je ten, že v pokojových podmienkach je EKG záznam bez patologických zmien, avšak pri námahe sa môžu poruchy demaskovať a je ich možné zachytiť na EKG krivke práve po záťaži. Veľmi často sa takto zachytia zmeny svedčiace pre nedokrvenie istej oblasti  srdcového svalu, prípadne môžu vzniknúť najrôznejšie poruchy srdcového rytmu od nezávažných až po veľmi nebezpečné.

Po celkovom vyhodnotení klient dostáva ucelený zdravotný nález aj s komplentnými poradenskými inštrukciami (pri zistenej hypercholesterolémii, hyperglykémii, hypertenzii) zahŕňajúce zmenu životosprávy, diétny režim, odporúčanú kontrolu k nám i odporúčanie k obvodnému lekárovi, prípadne špecialistovi – kardiológovi v prípade potreby.

Našim cieľom je podchytiť zmeny v čo najskoršom štádiu  u asymptomatických a doteraz nediagnostikovaných pacientov a tým umožňiť včasné došetrenie a nasadenie  účinnej  terapie.