Obsah článku

 


Profily vôd určených na kúpanie

Zoznamy vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu


Pripravenosť na kúpaciu sezónu - Informácia pre verejnosť


Priebeh kúpacej sezóny (hodnotenie kvality vôd na kúpanie) nájdete tu.


Prírodné kúpaliská dozorované RÚVZ Michalovce

Legenda: červené bodky znázorňujú odberové miesta 

Vinianske jazero

Rozloha: 0,08 km2, Priemerná hĺbka: 3,8 m

Obrázok mapy vinianskeho jazera

Zemplínska Šírava

podvihorlatská vodná nádrž

Rozloha: 33 km2, Dĺžka: 11 km,  Šírka: 3,5 km, Priemerná hĺbka: 9,5 m, Maximálna hĺbka: 14 m

Strediská: Biela hora, Hôrka, Medvedia hora, Kamenec, Paľkov

  Obrázok mapy Zemplínskej Šíravy