Priebeh kúpacej sezóny (hodnotenie kvality vôd na kúpanie)

Vytlačiť

 


Profily vôd vhodných na kúpanie


Stanovisko RÚVZ Michalovce ku kúpaniu sa v Zemplínskej Šírave v súvislosti s PCB

Polychlórované bifenyly (PCB) sú látky, ktoré sú vo vode málo rozpustné, a preto riziko z kúpania vo vode Zemplínskej Šíravy nehrozí. Laboratórnymi vyšetreniami povrchovej vody zo Zemplínskej Šíravy na PCB (6 kongenérov) v laboratóriu RÚVZ Košice nebolo potvrdené prekročenie ich limitnej hodnoty.


Na tejto stránke prinášame informácie o kvalite vôd na kúpanie v jednotlivých strediskách:

Zemplínska Šírava,

Vinianske jazero,

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža,

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov,

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov,

Nekryté kúpalisko Strážske,

Nekryté kúpalisko Sobrance

Nekryté kúpalisko Thermal Park Šírava

Nekryté kúpalisko pri hoteli Eurobus

Tabuľky stredísk (prírodných aj umelých) sú zoradené pod sebou.

Legenda v kolonkách ukazovateľov: V - vyhovuje normám, N - nevyhovuje normám

Legenda v kolonke Zhodnotenie: V - vyhovuje na kúpanie, N - nevyhovuje na kúpanie

Zemplínska Šírava

Uvedenie do prevádzky

 Stredisko  Uvedenie do prevádzky  Ukončenie prevádzky
 Biela hora mimo prevádzky  
 Hôrka  1.7.2018  31.8.2018
 Medvedia hora   1.7.2018
 31.8.2018
 Kamenec časť Kaluža mimo prevádzky   
 Kamenec časť Klokočov mimo prevádzky   
 Paľkov mimo prevádzky  

 

 Dátum odberu

 Stredisko 

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele

 Zhodnotenie

 7.6.2018  Biela hora

V
 Hôrka V
 Medvedia hora  V 
 Kamenec  V 
 Paľkov  V 
 3.7.2018  Biela hora V  V  V
 Hôrka  V   V 
 Medvedia hora V  V 
 Kamenec  V   V 
 Paľkov  V   V 
 17.7.2018  Biela hora

 V 

V V
 Hôrka

V

V

 Medvedia hora

V

V V
 Kamenec

V

V V
 Paľkov

V

V V
 31.7.2018  Biela hora  V  V V
 Hôrka V  V 
 Medvedia hora

V V
 Kamenec

V

V V
 Paľkov

V

V V
 14.8.2018  Biela hora

                V  V
 Hôrka

 V  V

 Medvedia hora

 V  V

 Kamenec

 V

 V  V

 Paľkov

 V

 V
 28.8.2018  Biela hora  V
 Hôrka  V  V
 Medvedia hora  V  V
 Kamenec  V  V  V
 Paľkov  V  V
   Biela hora      
 Hôrka      
 Medvedia hora      
 Kamenec      
 Paľkov      

 

Vinianske jazero

Uvedenie do prevádzky od 17.6.2018

Ukončenie sezóny ku dňu  31.8.2018

 Dátum odberu  Stredisko

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele  Zhodnotenie
 7.6.2018  Pri prítoku do jazera 

 V 

 V   V 
 21.6.2018  Pri prítoku do jazera   V   V  V
 3.7.2018  Pri prítoku do jazera  V V  V 
 17.7.2018  Pri prítoku do jazera 

V

V  V 
 31.7.2018  Pri odtoku z jazera   V   V   V 
 7.8.2018  Pri odtoku z jazera   V    N   N
 14.8.2018  Pri odtoku z jazera   V  N  N
 21.8.2018  Pri prítoku do jazera  -

           N         

         N
 28.8.2018 Pri prítoku do jazera

 N

       

 

       

 

       

 

 

Laboratórnym vyšetrením vzorky vody odobratej dňa 7.8.2018 bolo zistené prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa  cyanobaktérie ustanovenej vykonávacím predpisom na úseku verejného zdravotníctva. Na základe zistených skutočností bol prevádzkovateľovi  dňa 9.8.2018 vydaný dočasný zákaz kúpania.

 

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža

Uvedenie do prevádzky od 15.6.2018

Ukončenie sezóny ku dňu   2.9.2018

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 7.6.2018  V   V  V  V 
 10.7.2018 V  V  V V

 9.8.2018

 V    V    V   V 
            
         

 

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov

Uvedenie do prevádzky od  15.6.2018

Ukončenie sezóny ku dňu     2.9.2018

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 7.6.2018

N - pH

V - ostatné 

 10.7.2018

V - ostatné

N - pH

 V
 9.8.2018 V V
         
         

 

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov

Uvedenie do prevádzky od

Ukončenie sezóny ku dňu  

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
         
         
         

 

Nekryté kúpalisko Strážske

Uvedenie do prevádzky od  15.6.2018

Ukončenie sezóny ku dňu     2.9.2018

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 5.6.2018  V
 12.7.2018  V
 16.8.2018 V  V
         

 

Nekryté kúpalisko Sobrance - plavecký bazén

Uvedenie do prevádzky od 22.6.2018

Ukončenie sezóny ku dňu 2.9.2018

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 14.6.2018  V  V 
 12.7.2018 V   V   V
 16.8.2018

N - pH

V - ostatné 

 

Nekryté kúpalisko Sobrance - neplavecký bazén

Uvedenie do prevádzky od 22.6.2018

Ukončenie sezóny ku dňu 2.9.2018

 

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 14.6.2018  V   V  V 
 12.7.2018  V V  V
16.8.2018 V V

N - pH

V - ostatné

V


 

  Nekryté kúpalisko - bazén pri hoteli Eurobus  na Zemplínskej Šírave, stredisko Medvedia hora 

 Uvedenie do prevádzky od 12.7.2018

Ukončenie sezóny ku dňu  31.8.2018 

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 3.7.2018  V
 9.8.2018  V V
            
         

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews