Podávanie odvolania voči rozhodnutiu

Vytlačiť

Dôležité: Pred spustením služby sa musíte prihlásiť do Vašej elektronickej schránky pomocou Vášho eID ako právnická osoba, alebo fyzická osoba-podnikateľ, alebo ako osoba zastupujúca právnickú osobu, alebo fyzickú osobu-podnikateľa.


Prostredníctvom tejto služby, môže fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba, podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu, ktoré vydal RÚVZ Michalovce.

Vo formulári žiadateľ vyplní údaje o sebe a presne uvedie číslo rozhodnutia. V ďalšej časti uvedie o dôvod svojho odvolania, prípadne akej časti rozhodnutia sa jeho odvolanie týka.

Služba je bez poplatku.

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews