(nové 16.4.2018 publikovaný Návod - Práca vo WinASU verzia 17 s prepojením na ÚPVS) - časové aktualizácie textu budú uvedené v texte!

(aktualizované 22.2.2018 o 9:13 - publikovaný Postup - Návod na inštaláciu BitLocker pre Windows 10 Pro - šifrovanie disku)

(aktualizované 6.7.2017 o 9:08 - publikovaný Postup - Aby "enotify" upozorňovalo len na dôležité správy - doplnený text)

(aktualizované 27.6.2017 o 9:18 - doplnený Postup 2 a Postup 3 o Overenie schránky odosielateľa aktivovanej na doručovanie - aj keď po 1.7.2017 majú byť schránky PO zapísaným v Obchodnom registri aktivované na doručovanie, odporúčam stav overovať až do zavedenia inštitútu Centrálneho odosielacieho miesta, ktorý má byť zriadený v novembri 2017)

(aktualizované 26.6.2017 o 13:33 - doplnené UPOZORNENIE 2)

Návody sú zámerne vytvorené len v textovej podobe, pretože v najbližších dňoch by malo dôjsť k zmene dizajnu schránok OVM. Niektoré usmernenia v Postupoch preto v nových schránkach (novom dizajne a funkcionalitách) môžu vyzerať inak.

Postupy sú vytvorené k vizuálnemu a funkčnému stavu el. schránok OVM ku dňu 13.6.2017.

UPOZORNENIE1: Uvedené materiály nie sú bezchybné, nie sú pre nikoho záväzné a slúžia ako inšpirácia, námet pre vlastné použitie.

UPOZORNENIE 2: Nižšie uvedené postupy rátajú s podpisovaním príloh (alebo správ) priamo v schránke OVM. Ak vlastníte softvér na podpisovanie dokumentov (napr. Disig Desktop Signer), pravdepodobne budete podpisovať dokumenty mimo schránky (a až podpísané dokumenty budete vkladať do správy v schránke OVM), v tom prípade časť textu v postupoch, ktorý hovorí o podpisovaní je pre vás nepodstatný. 

Postup 1 Ako odoslať el. rozhodnutie zo schránky OVM

Postup 2 Ako spracovať e-podanie v schránke OVM na úrade až do vybavenia

Postup 3 Ako spracovať e-podanie v schránke OVM na úrade až do vybavenia (práca s presúvaním do priečinkov)

Postup - Aby "enotify" upozorňovalo len na dôležité správy

 

Šablóny správ na ktoré sa odvolávajú Postupy stiahnete tu. (aktualizované 15.6.2017 o 10:00)

Upraviť šablónu môžete v aplikácii Poznámkový blok, ktorá je na každom PC. Ak si upravíte text, nezabudnite si súbor po úprave uložiť.

 

Pre WinASU:

 

Vytváranie pravidla v schránke OVM na priečinok: Ak zadávate do poľa pravidla text, po dopísani textu stlačte Enter. Len tak tam text zostane. Potom Uložte pravidlo.