Pár faktov na úvod:

 • Na Slovensku fajčí 38 % dospelých ľudí (55 % mužov a 45% žien) až 52 % ľudí má do 30 rokov.
 • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie tabaková závisloť zabila v 20. storočí 100 miliónov ľudí na celom svete a odhaduje sa, že v 21. storočí to bude až 1 miliarda.
 • Každú 8. sekundu niekto na svete zomrie na chorobu, ktorá je zapríčinená fajčením.
 • Na Slovensku predčasne pre fajčenie zomiera ročne 12 000 obyvateľov.
 • Fajčenie je 4. najčastejším rizikovým faktorom pri vývoji ochorení celosvetovo.

Nebezpečné a zdraviu škodlivé zložky cigaretového dymu:

Nikotín je stimulujúca látka, ktorá má schopnosť spustiť uvoľňovanie chemickej látky DOPAMÍN v mozgu, ktorá navodzuje príjemné pocity. Fajčiari však časom potrebujú väčšiu dávku nikotínu, aby dosiahli rovnakú úroveň uspokojenia.

Nikotín :

 • spôsobuje uvoľnovanie noradrenalínu, čo vedie k zvyšovaniu systolického i diastolického tlaku v pokoji a zrýchleniu srdcovej frekvencie
 • prispieva k poruchám srdcového rytmu, čím sa zvyšuje riziko fibrilácie predsiení srdca
 • zvyšuje hladinu voľných mastných kyselín v krvi
 • zvyšuje priľnavosť krvných doštičiek – trombocytov, čo vedie k tvorbe krvných zrazenín

Decht – karcinogénna látkaLogo stop fajčeniu

Oxid uhoľnatý

Potencionálne karcinogény

 

Chronické fajčenie zvyšuje riziko vzniku:

 • Chronickej obštrukčnej choroby pľúc- CHOCHP
 • Chronickej bronchitídy
 • Karcinómu priedušiek a pľúc
 • Ischemickej choroby srdca

V záujme ochrany vlastného zdravia môžu fajčiari, ktorí chcú prestať s týmto neduhom navštíviť nadstavbovú poradňu na odvykanie od fajčenia.

Erudovaný odborník – lekár na základe vstupnej konzultácie zhodnotí mieru vašej závislosti na nikotíne a poľa toho navrhne optimálny terapeutický postup, resp. sériu sedení, ktorých výsledkom má byť trvalé zanechanie fajčenia.

Vstupná konzultácia zahrňa aj stanovenie hladiny oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prostredníctvom prístroja Smokerlyzer.

Zároveň je súčasťou aj vyplnenie tzv. Fagersromovho dotazníka závislosti na nikotíne.