Včasné rozpoznanie problémov môže predísť nebezpečným komplikáciám ako sú otravy, trestná činnosť alebo rozvoj závislosti.

Priame známky zneužívania alkoholu a iných drog

 • Vyšetřenie moča alebo iného biologického materiálu preukáže návykovú látku. Heroín a pervitín sa dajú u nás bežnými postupmi preukázať 1-2 dni po aplikácii, konope mnoho dní alebo pri dlhodobom braní i mnoho týždňov po poslednej dávke. Preukázateľnosť alkoholu záleží na dávke, môže to byť od 2 hodín do 24 hodín i dlhšie.

 • O užívaní drog alebo pití alkoholu existujú hodnoverné svedectvá.

 • U dieťaťa sa nájdu drogy alebo pomôcky k ich zneužívaniu, napr. ihly, striekačky, malé fajky, papieriky k ručnému baleniu cigariet, krabičky od liekov, “psaníčka” (malé obálky s drogou) a pod.

 • Početné jazvy po vpichoch v priebehu povrchových žíl (ale drogy sa dajú zneužívať i inak, napr. heroín sa dá i fajčiť a pervitín tiež šňupať).

Nepriame známky vysokej závažnosti

 • Dieťa má priateľov a známych, ktorí berú drogy alebo nadmerne pijú alkohol

 • Dospievajúci vysvetľuje branie drog, zastáva sa ich, poukazuje na ich “liečivé” účinky, neprimerane sa venuje štúdiu literatúry o drogách, zdobí se drogovými príveskami a pod.

 • Krádeže v triede alebo v domácnosti u predtým bezúhonného dieťaťa (to býva časté i pri problémoch s hazardnou hrou).

 • Nevysvetliteľné úteky z domova, po ktorých sa dieťa vracia v zlom stave.

Nepriame známky nižšej závažnosti

 • Strata dobrých priateľov, uzatváranie sa do seba alebo pochybní starší známi.

 • Predtým normálne dieťa začne byť nezdravé, neduživé a odmieta lekárske vyšetrenie. Časté úrazy a ochorenia u predtým zdravého dieťaťa.

 • Narastajúca potreba peňazí (opäť sa môže jednať o hazardné hry).

 • Zanedbáva starostlivosť o zovňajšok.

 • Náhle sa zhoršil prospech v škole, neospravedlnené hodiny a neskoré príchody do školy, predtým nezvyklé problémy so správaním v škole.

 • Nespoľahlivosť.

 • Nevoľnosť, zvracanie. Náhla zmena jedálnych návykov (u dievčat sa tu môže jednať o poruchy príjmu potravy, tieto dievčatá bývajú zároveň viac ohrozené alkoholom a drogami).

 • Náladovosť, podráždenosť, nesústredenosť, poruchy pamäti.

 • Úzkosti a depresie.

 • Nadmerná aktivita alebo apatia či ich striedanie.

 • Nespavosť alebo nadmerná spavosť.

 • Tajnostkárstvo.

 • Náhla strata kvalitných záujmov.

 • Náhle zhoršenie správania, konfliktnosť, podráždenosť, nervozita a agresivita.

Známky viac či menej špecifické pre jednotlivé drogy

Alkohol: typický zápach z úst, ktorý sa môže dieťa snažiť maskovať mentolovými cukríkmi, ústnymi vodami a pod.

Tlmivé lieky vedú k stavu podobnému opitosti, ale z dieťaťa nie je cítiť alkohol (nezreteľná výslovnosť, útlm, zhoršená pohybová súhra a poruchy rovnováhy).

Konope: Začervenalé spojovky, dieťa nahlas rozpráva, neprimerane sa smeje, typický zápach pripomínajúci páliacu sa zemiakovú vňať, prípadne i závraty a poruchy rovnováhy.

Pervitín: Nadmerná a často bezúčelná aktivita. Zrenice sú rozšírené. Droga tiež niekedy vyvoláva i pocity prenasledovania. Pomerne typickým príznakom po odznení pôsobenia pervitínu býva dlhý spánok ako prejav spánkového dlhu a vyčerpania. To je niekedy nasledované depresiou či inými duševnými problémami. Po odznení intoxikácie často veľký hlad (dieťa “vyje” chladničku).

MDMA (“extáza”): Chemickou štruktúrou má blízko k pervitínu, zaraďuje sa do skupiny halucinogénnych drog. Prejavuje se podobne ako pervitín vrátane útlmu a možných depresií po odoznení účinkov drogy. Je tu okrem iného riziko ťažkých otráv a veľkých strát tekutín a minerálov.

Halucinogény (napr. LSD): V určitých dávkach se prejavujú poruchami vnímania ako sú halucinácie a ilúzie, časté býva podivné a nezmyselné správanie, pohrúženosť do vnútorného sveta, zmätenosť. Zrenice bývajú rozšírené. Po odznení účinkov drogy môžu pretrvávať duševné problémy (depresie, úzkosti, pocity prenasledovania apod.).

Heroín: Dieťa je utlmené, spavé, pohrúžené vo vnútornom svete, zúžené zrenice nereagujú na svetlo, dych je pomalý, reč často nezrozumiteľná. Príjemné pocity a tupá blaženosť bývajú vystriedané nezáujmom a niekedy i depresiou. Stav po vysadení vysokých dávok drogy sa prejevuje najčastejšie bažením po droge, nevoľnosťou až zvracaním, svalovými bolesťami (tie spolu s nespavosťou pretrvávajú najdlhšie), slzením, rozšírením zreníc, husou kožou, potením, hnačkami, tep je rýchlejší, niekedy sa objaví i teplota.

Prchavé látky sa prejavia typickým zápachom príslušnej prchavej látky (napr. toluén) z dychu a odevu. Veľmi nebezpečná skupina látok, môžu spôsobiť smrteľné otravy.

 

Čo z toho vyplýva pre rodičov

Problémy s alkoholom alebo inými drogami sa dajú včas rozpoznať, ak rodičia venujú dieťaťu dostatočnú pozornosť.

 

Zdroj: www.drnespor.eu