Vytlačiť

Včasné rozpoznanie problémov môže predísť nebezpečným komplikáciám ako sú otravy, trestná činnosť alebo rozvoj závislosti.

Priame známky zneužívania alkoholu a iných drog

Nepriame známky vysokej závažnosti

Nepriame známky nižšej závažnosti

Známky viac či menej špecifické pre jednotlivé drogy

Alkohol: typický zápach z úst, ktorý sa môže dieťa snažiť maskovať mentolovými cukríkmi, ústnymi vodami a pod.

Tlmivé lieky vedú k stavu podobnému opitosti, ale z dieťaťa nie je cítiť alkohol (nezreteľná výslovnosť, útlm, zhoršená pohybová súhra a poruchy rovnováhy).

Konope: Začervenalé spojovky, dieťa nahlas rozpráva, neprimerane sa smeje, typický zápach pripomínajúci páliacu sa zemiakovú vňať, prípadne i závraty a poruchy rovnováhy.

Pervitín: Nadmerná a často bezúčelná aktivita. Zrenice sú rozšírené. Droga tiež niekedy vyvoláva i pocity prenasledovania. Pomerne typickým príznakom po odznení pôsobenia pervitínu býva dlhý spánok ako prejav spánkového dlhu a vyčerpania. To je niekedy nasledované depresiou či inými duševnými problémami. Po odznení intoxikácie často veľký hlad (dieťa “vyje” chladničku).

MDMA (“extáza”): Chemickou štruktúrou má blízko k pervitínu, zaraďuje sa do skupiny halucinogénnych drog. Prejavuje se podobne ako pervitín vrátane útlmu a možných depresií po odoznení účinkov drogy. Je tu okrem iného riziko ťažkých otráv a veľkých strát tekutín a minerálov.

Halucinogény (napr. LSD): V určitých dávkach se prejavujú poruchami vnímania ako sú halucinácie a ilúzie, časté býva podivné a nezmyselné správanie, pohrúženosť do vnútorného sveta, zmätenosť. Zrenice bývajú rozšírené. Po odznení účinkov drogy môžu pretrvávať duševné problémy (depresie, úzkosti, pocity prenasledovania apod.).

Heroín: Dieťa je utlmené, spavé, pohrúžené vo vnútornom svete, zúžené zrenice nereagujú na svetlo, dych je pomalý, reč často nezrozumiteľná. Príjemné pocity a tupá blaženosť bývajú vystriedané nezáujmom a niekedy i depresiou. Stav po vysadení vysokých dávok drogy sa prejevuje najčastejšie bažením po droge, nevoľnosťou až zvracaním, svalovými bolesťami (tie spolu s nespavosťou pretrvávajú najdlhšie), slzením, rozšírením zreníc, husou kožou, potením, hnačkami, tep je rýchlejší, niekedy sa objaví i teplota.

Prchavé látky sa prejavia typickým zápachom príslušnej prchavej látky (napr. toluén) z dychu a odevu. Veľmi nebezpečná skupina látok, môžu spôsobiť smrteľné otravy.

 

Čo z toho vyplýva pre rodičov

Problémy s alkoholom alebo inými drogami sa dajú včas rozpoznať, ak rodičia venujú dieťaťu dostatočnú pozornosť.

 

Zdroj: www.drnespor.eu