Poradňa podpory psychického zdravia

špecializovaná

--------------------------------------------------------

Dotazník životnej pohody SZO

 

Vek

 

Pohlavie

M / Ž

Dátum vyšetrenia

 

 

Zakrúžkujte jedno z čísel 5 – 0 pri každom opísanom stave – pocite, ktorý ste prežívali v poslednom období (dva týždne až jeden mesiac).

Vyššie číslo znamená príjemnejšie pocity.

 

 

vždy

väčšinou

skôr áno

skôr nie

niekedy

nikdy

MÁM DOBRÚ NÁLADU A CÍTIM SA DOBRE

5

4

3

2

1

0

Cítim sa pokojný a uvoľnený/á

5

4

3

2

1

0

Som aktívny/a a plný/á energie

5

4

3

2

1

0

Zobúdzam sa svieži/a a odpočinutý/á

5

4

3

2

1

0

Môj každodenný život je naplnený zaujímavými činnosťami

5

4

3

2

1

0