Vytlačiť

Tieto rady sú určené dospelým deťom, ktorých rodičia majú problém s návykovými látkami.

Ďalšie informácie

Všetky ďalej uvedené publikácie sú voľne na www.drnespor.eu.

Nešpor K. První pomoc pro lidi s návykovými nemocemi.

 

Nešpor K. Zůstat střízlivý. Určeno lidem závislým na alkoholu, závislostí ohroženým a jejich příbuzným.

Nešpor K, Müllerová M. Jak přestat brát drogy.

Nešpor K. Za plíce krásnější čili Jak přestat kouřit.

Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Kniha je určená patologickým hráčům, jejich příbuzným, podněty pro svoji práci zde najdou i odborníci, kteří se zabývají léčením patologického hráčství.

Nešpor K, Scheansová A, Karbanová H. Pomoc manželkám mužů závislých na alkoholu – existuje řada možností.

 

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Praha –Bohnice

Mužské odd. pro léčbu závislostí

181 02 Praha 8

Zdroj: www.drnespor.eu, www.youtube.com/drnespor