Uvedomte si fakty:

 1. Ak sa problémy s alkoholom neriešia, majú tendenciu narastať.

 2. Príčinou závislosti nie je nikdy iba manželský nesúlad, ako mnoho závislých tvrdí - pravda je väčšinou opačná – závislosť na alkohole býva často príčinou manželského nesúladu a nie jeho následkom.

 3. Zdieľať spoločnú domácnosť s človekom, ktorý problémovo pije, je náročné. Veľa povinností, ktoré by si za normálnych okolností partneri rozdelili, prechádza krátkodobo alebo aj dlhodobo a často nepredvídateľne na nepijúceho partnera, deti alebo ďalších členov rodiny.

Spýtajte sa samy seba:

 1. Zažili ste už trápnu situáciu kvôli manželovmu pitiu alebo problémy s jeho pijúcimi známymi?

 2. Ako často nesplnil svoje sľuby, klamal, vyhováral sa?

 3. Zažili ste už jeho alkoholické okienka, neochotu komunikovať, riadenie auta pod vplyvom alkoholu?

 4. Zažívate negatívny vplyv manželovho pitia na deti, slovné alebo fyzické napádanie?

 5. Zažili ste už, že bol manžel otrávený alkoholom, museli ste sa dívať na jeho problémy pri odvykaní – tras, potenie, epileptické záchvaty?

Začnite myslieť na seba a svoje deti:

 1. Ak cítite potrebu, vyhľadajte odbornú pomoc pre seba a svoje deti – najmä ak sú dlhodobo svedkami hádok, domáceho násilia, či sú samotné jeho obeťami (poradňa pre psychické zdravie, poradňa pre rodinu, psychologická alebo psychiatrická ambulancia).

 2. Veďte rozumný životný štýl, okrem povinností by mal zahŕňať i aktívny odpočinok, primeraný spánok, kvalitné záľuby, význam má i zdravá výživa.

 3. Vyhýbajte sa sama alkoholu a iným návykovým látkam. Sú v náročných životných situáciách zvlášť nebezpečné. Navyše žena, ktorá je opitá, sa v prípade násilia opitého manžela dokáže horšie chrániť a má znížené sebaovládanie. (V kontakte s opitým človekom je dôležité komunikovať pokojne a nepodnecovať agresiu).

 4. Hľadajte možnú oporu v širšej rodine (rodičia, súrodenci a pod.) a u dospelých i oporu zdravo žijúcich priateľov.

 5. Nespoliehajte sa na nedospelé deti, tie by sa mali orientovať na záležitosti zodpovedajúce ich veku (napr. školu).

 6. Odmeňte manželovu triezvosť. Ak abstinuje, je vhodné to oceniť. V tom prípade si zaslúži tiež dobré zaobchádzanie.

 7. Plánujte aktivity, ktoré má manžel rád a ktoré nejdú dokopy s pitím alebo braním drog – napr. výlet s deťmi alebo návšteva kvalitných známych.

 8. Primeraný životný štýl rodiny je treba zachovať, či je manžel v poriadku alebo nie. To sa týka jedla, sviatkov narodenín, kultúry i odpočinku. 

Odporúčania týkajúce sa manželovho pitia

 • Nebuďte umožňovačom, t.j. neospravedlňujte manžela v práci alebo u príbuzných , trvajte na tom, aby náležite prispieval do rodinného rozpočtu.

 • Nikdy mu nekupujte alkohol.

 • Pokiaľ manžel pije doma, možno mu ponúknuť jedlo alebo nealkoholické nápoje a navrhnúť iné činnosti, než pitie. Je tiež mu možné pripomenúť, koľko toho už vypil, a že je lepšie, keď abstinuje.

 • Ak manžel pije mimo domova a príde opitý, je lepšie si ho nevšímať. Odporúča sa nanajvýš mu neutrálnym hlasom povedať, že s ním nechcete diskutovať.

 • Vyhnite sa opatrovaniu počas pitia a pri zotavovaní sa z jeho následkov. Správne je tiež neschovávať manželovi jedlo, keď kvôli pitiu príde neskoro. Výnimkou z tejto zásady sú situácie ohrozujúce zdravie alebo život, napr. otrava alkoholom, úraz hlavy alebo vyhrážanie sa samovraždou. V tom prípade je treba volať lekára..

 • Nemá zmysel s manželom diskutovať v čase, keď sa vrátil domov opitý. Opitý človek nevníma ani tak obsah slov ako tón hlasu. Je dobré preto hovoriť pokojným hlasom a držať sa od opitého ďalej. Najlepšie je nebyť s ním sama alebo mať možnosť privolať pomoc, vopred odstrániť nebezpečné predmety, rozpoznávať známky agresie (nadávky, nepokoj, upretý pohľad, približovanie sa), hovoriť pokojne a nepoužívať prudké gestá. Niekedy je prospešné pokojne a vecne varovať pred následkami agresie. Ak sa manžel posadí alebo si ľahne, riziko agresie klesá. Pri nebezpečí či dokonca agresii je správne volať políciu.

 • Pokojne a vecne odmietať sex, ak je manžel opitý.

 • Vážny rozhovor je dobré odložiť na ďalší deň. V období opice a výčitiek svedomia býva problémovo pijúci človek skôr ochotný k ústupkom. Je to tiež vhodný čas navrhnúť protialkoholické liečenie.

Nedobrovoľná liečba

Podľa zákona je možná, ak niekto javí známky duševnej choroby alebo intoxikácie a ohrozuje seba alebo svoje okolie. Typickým príkladom je pacient s alkoholickou psychózou, ktorý napr. vidí alebo počuje neexistujúce osoby a pod vplyvom týchto halucinácií koná. Ďalej taká situácia môže nastať u človeka po samovražednom pokuse alebo po život ohrozujúcej otrave alkoholom. Odporúčanie k hospitalizácii bez súhlasu pacienta tohoto typu môže vystaviť ktorýkoľvek lekár a o prijatí do príslušného zariadenia rozhoduje lekár tohoto zariadenia.

Ďalšia situácia je liečba ľudí, ktorí boli obmedzení v spôsobilosti k právnym úkonom, napr. pre alkoholovú demenciu. O hospitalizácii rozhoduje v tomto prípade zákonný opatrovník.

Ochranná liečba nariadená súdom je možná, ak sa niekto dopustil trestného činu v súvislosti s alkoholom a liečbu (ambulantnú alebo ústavnú) nariadil súd.

Rozvod a čo po ňom

Rozchod môže byť jediným dôstojným riešením v situácii, keď pijúci partner vytrvalo odmieta ponúkanú pomoc. Rozvod býva psychologicky náročný. Preto býva v takejto situácii vhodné vyhľadať poradňu pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy. Prospieť môže tiež právna konzultácia. S hľadaním nového partnera a s novým sobášom je lepšie počkať. Mužom, ktorí problémovo pijú, by sa žena mala rozhodne vyhýbať.

Zdroj: www.drnespor.eu