Vytlačiť

Uvedomte si fakty:

 1. Ak sa problémy s alkoholom neriešia, majú tendenciu narastať.

 2. Príčinou závislosti nie je nikdy iba manželský nesúlad, ako mnoho závislých tvrdí - pravda je väčšinou opačná – závislosť na alkohole býva často príčinou manželského nesúladu a nie jeho následkom.

 3. Zdieľať spoločnú domácnosť s človekom, ktorý problémovo pije, je náročné. Veľa povinností, ktoré by si za normálnych okolností partneri rozdelili, prechádza krátkodobo alebo aj dlhodobo a často nepredvídateľne na nepijúceho partnera, deti alebo ďalších členov rodiny.

Spýtajte sa samy seba:

 1. Zažili ste už trápnu situáciu kvôli manželovmu pitiu alebo problémy s jeho pijúcimi známymi?

 2. Ako často nesplnil svoje sľuby, klamal, vyhováral sa?

 3. Zažili ste už jeho alkoholické okienka, neochotu komunikovať, riadenie auta pod vplyvom alkoholu?

 4. Zažívate negatívny vplyv manželovho pitia na deti, slovné alebo fyzické napádanie?

 5. Zažili ste už, že bol manžel otrávený alkoholom, museli ste sa dívať na jeho problémy pri odvykaní – tras, potenie, epileptické záchvaty?

Začnite myslieť na seba a svoje deti:

 1. Ak cítite potrebu, vyhľadajte odbornú pomoc pre seba a svoje deti – najmä ak sú dlhodobo svedkami hádok, domáceho násilia, či sú samotné jeho obeťami (poradňa pre psychické zdravie, poradňa pre rodinu, psychologická alebo psychiatrická ambulancia).

 2. Veďte rozumný životný štýl, okrem povinností by mal zahŕňať i aktívny odpočinok, primeraný spánok, kvalitné záľuby, význam má i zdravá výživa.

 3. Vyhýbajte sa sama alkoholu a iným návykovým látkam. Sú v náročných životných situáciách zvlášť nebezpečné. Navyše žena, ktorá je opitá, sa v prípade násilia opitého manžela dokáže horšie chrániť a má znížené sebaovládanie. (V kontakte s opitým človekom je dôležité komunikovať pokojne a nepodnecovať agresiu).

 4. Hľadajte možnú oporu v širšej rodine (rodičia, súrodenci a pod.) a u dospelých i oporu zdravo žijúcich priateľov.

 5. Nespoliehajte sa na nedospelé deti, tie by sa mali orientovať na záležitosti zodpovedajúce ich veku (napr. školu).

 6. Odmeňte manželovu triezvosť. Ak abstinuje, je vhodné to oceniť. V tom prípade si zaslúži tiež dobré zaobchádzanie.

 7. Plánujte aktivity, ktoré má manžel rád a ktoré nejdú dokopy s pitím alebo braním drog – napr. výlet s deťmi alebo návšteva kvalitných známych.

 8. Primeraný životný štýl rodiny je treba zachovať, či je manžel v poriadku alebo nie. To sa týka jedla, sviatkov narodenín, kultúry i odpočinku. 

Odporúčania týkajúce sa manželovho pitia

Nedobrovoľná liečba

Podľa zákona je možná, ak niekto javí známky duševnej choroby alebo intoxikácie a ohrozuje seba alebo svoje okolie. Typickým príkladom je pacient s alkoholickou psychózou, ktorý napr. vidí alebo počuje neexistujúce osoby a pod vplyvom týchto halucinácií koná. Ďalej taká situácia môže nastať u človeka po samovražednom pokuse alebo po život ohrozujúcej otrave alkoholom. Odporúčanie k hospitalizácii bez súhlasu pacienta tohoto typu môže vystaviť ktorýkoľvek lekár a o prijatí do príslušného zariadenia rozhoduje lekár tohoto zariadenia.

Ďalšia situácia je liečba ľudí, ktorí boli obmedzení v spôsobilosti k právnym úkonom, napr. pre alkoholovú demenciu. O hospitalizácii rozhoduje v tomto prípade zákonný opatrovník.

Ochranná liečba nariadená súdom je možná, ak sa niekto dopustil trestného činu v súvislosti s alkoholom a liečbu (ambulantnú alebo ústavnú) nariadil súd.

Rozvod a čo po ňom

Rozchod môže byť jediným dôstojným riešením v situácii, keď pijúci partner vytrvalo odmieta ponúkanú pomoc. Rozvod býva psychologicky náročný. Preto býva v takejto situácii vhodné vyhľadať poradňu pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy. Prospieť môže tiež právna konzultácia. S hľadaním nového partnera a s novým sobášom je lepšie počkať. Mužom, ktorí problémovo pijú, by sa žena mala rozhodne vyhýbať.

Zdroj: www.drnespor.eu