Vytlačiť

Zdanlivo jednoduchá otázka

 

Predstavme si nasledujúcu situáciu. Pacient se pýta lekára, či je možné piť alkohol v priebehu podávania určitého lieku. Odpoveď je omnoho zložitejšia, ako sa zdá.

 

1. Známa interakcia: Môže se jednať o známu interakciu alkoholu a liečivého prípravku.

2. Neznáma interakcia Hlavne u nových liekov je možné, že interakcia existuje, ale nebola doposiaľ popísaná. Humánne štúdie sú v tomto smere sotva možné z etických dôvodov. U pacientov, ktorí užívajú viac liekov, môžu tieto lieky vstupovať do ťažko predvídateľných vzájomných interakcií. Ak do tejto komplikovanej situácie vstúpi naviac alkohol, možno nežiaduce následky očakávať tým skôr.

3. Dôvody úplnej abstinencie: Existuje mnoho ľudí, ktorí by alkohol nemali piť vôbec, bez ohľadu na to, akými sú liečení liekmi. Sem patria:

4. Vek a pohlavie

5. Obsah alkoholu v liečivých prípravkoch a doplnkoch výživy: Pokiaľ je vôbec obsah alkoholu uvedený, bývá napísaný malým písmom a laik si ho často nevšimne

6. Faktor času: Alkohol se odbúrava relatívne pomaly a mnoho liekov (napr. benzodiazepíny) majú dlhý poločas vylučovania a tým skôr dobu eliminácie. Treba upozorniť na skutočnosť, že by pacienti alkohol nemali piť nielen počas užívania, ale i určitú dobu po skončení podávania lieku a že by ten ktorý liek nemali brať skôr, ako dôjde k odbúraniu alkoholu.

7. Vynechanie medikácie: Pacient pod vplyvom alkoholu na pravidelnú medikáciu často zabudne, alebo ju vynechá. To ho napr. pri vynechávaní antihypertonika nebo antiepileptika môže ohroziť.

 

Zdroj: www.drnespor.eu