Čo pomáha pri prevencii u normálnych detí

 

1. O deti sa starajte a venujte im dosť času!

 

2. Stanovte rozumné pravidlá týkajúce sa zákazu alkoholu, drog a hazardu. Dôsledne a pevne ich presadzujte! Prípadný postih by mal byť primeraný a predom daný (napr. obmedzenie vreckového, alebo obmedzenie týkajúce sa času stráveného mimo domova). Mal by nasledovať bezprostredne po porušení dohovorených pravidiel.

 

3. Rodičia by svoje problémy mali riešiť efektívne, bez toho aby do nich vťahovali deti. Účinná je i krátkodobá rodinná terapia, ak sa vyskytnú v rodine problémy.

 

4. Rodičia by pokiaľ možno mali dávať deťom dobrý príklad zdržanlivosťou a zdravým spôsobom života. Rodičia niekedy bagatelizujú užívanie alkoholu pri oslavách, keď majú deti „pod kontrolou“. Ukázalo sa ale, že taká ľahkomyseľnosť vedie k tomu, že deti alkohol podceňujú a pijú ho viac, aj keď sú mimo dohľad rodičov.

 

5. Rodičia by mali byť o návykových látkach informovaní, aby mohli prípadne korigovať nesprávne alebo skreslené informácie, ktoré sa k ich deťom dostávajú.

 

Zdroj: www.drnespor.eu