Nejedná se o závislosť v pravom zmysle. Pre niektorých ľudí je to ale reálny a vážny problém. Podobne ako u iných návykových chorôb je často skôr znepokojené okolie postihnutého - napr. rodičia, keď ich dieťa prestalo kvôli Internetu chodiť do školy.

1. Uvedomte si riziká! Tie zahŕňajú nedostatok pohybu, ochorenie pohybového systému, obezitu, častejšie úrazy, sklon riskovať, epilepsiu, zhoršenie vzťahov, úzkosť vo vzťahoch, agresivitu, neochotu pomáhať druhým, problémy s alkoholom a inými látkami, stres a vyčerpanie.

2. Pozor! Väčšinou zvládajú ľudia odvykanie dobre, vzácne se ale môžu objaviť vážnejšie problémy. Tí, ktorí sú príliš rozrušení, depresívni, nahnevaní alebo agresívni, nech volajú linku telefonickej pomoci či vyhľadajú inú odbornú pomoc.

3. Radikálny prístup: Venujte počítač bývalej svokre, bývalému zamestnávateľovi alebo bývalému učiteľovi. Potom hľadajte zamestnanie bez počítačov. Existujú našťastie i menej radikálne možnosti.

4. Urobte zoznam najmenej 12 nepríjemností súvisiacich s internetom a zaveste ho blízko počítača. Príklady: zlé vzťahy, problémy v práci, bolesti chrbta, zápästí a očí, stres, problémy so spánkom, pocit sklamania a prázdnoty, počítačové vírusy a červy, únava, frustrácia, strata času a peňazí. Podobne možno pracovať s pozitívnou motiváciou a uvedomovať si výhody sebaovládania.

5. Rozpoznávajte spúšťače! Môžu to byť internetové hry, správy, nakupovanie, hazard, porno alebo tliachanie. Vyhýbajte se im.

6. Pamätajte! Ste príliš dobrý a múdry na to, aby ste boli služobníčkom odborníkov na internetovú reklamu!

7. Pracujte nepripojení k internetu! Keď skončíte prácu, počítač vypnite. Je to bezpečnejšie pre vás i pre počítač. Odstráňte rizikové záložky a offline obsah. Zablokujte samovoľne otvárané okna (pop-up). Väčšina prehliadačov to vie.

8. Plánujte bezpečné aktivity, napr. prechádzka, telesná práca, počúvanie hudby, pestovanie dobrých vzťahov atď.

9. Pred prácou na počítači premýšľajte! Napr. si môžete vopred pripraviť osnovu článku ceruzkou a potom pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.

10. Používanie počítača vymedzené úlohou. Používajte počítač len k plneniu konkrétnych úloh (napr. napísať nejakú správu).

11. Používanie počítača vymedzené časom. Pracujte s počítačom len vymedzený čas (napr. 20 minút písať správu). Zvýši to i vašu efektivitu, čas lepšie využijete. Možno kombinovať s predchádzajúcim bodom, teda napr. 20 minút písať správu.

12. Uvedomujte si viac telo! Očiam, zápästiam, chrbtu atď. vynahraďte vhodným cvičením predchádzajúcu záťaž.

13. Vyhnite sa súvisiacim rizikám alebo ich obmedzte (napr. televízii)!

14. Uspokojujte primerane svoje skutočné potreby ako jedlo, spánok, cvičenie, bezpečnosť, zdravotná starostlivosť, vzťahové potreby a prospešné uplatnenie schopností.

15. Používajte ukotvenie! Uvedomte si seba, svoje okolie, situáciu, zvuky atď.

16. Počítačový pôst. Podľa možností buďte bez počítača tri hodiny, deň alebo týždeň.

17. Rozpoznávajte a zvládajte internetové baženie! Vypnite počítač a robte niečo iné. Uvedomte si, že opakovať na Internete to isté dookola je veľká nuda.

18. Dostatočne odpočívajte! Odpočinutý človek se lepšie ovláda.

19. Smejte sa! Zlepšuje to náladu. Inšpiráciu nájdete v  knihe „Léčivá moc smíchu“ a na www.drnespor.eu.

20. I pri práci s počítačom dýchajte pomaly do brucha. Seďte pritom rovno. Zlepšuje to sebaovládanie a predchádzate tak únave.

21. Naučte se relaxovať! Na konci relaxácie môžete použiť autosugesciu ako: 1. Ovládam dobre svoje správanie! 2. Som múdry a múdro jednám! 3. Sebaovládanie je sloboda!

22. Cvičte, telesne pracujte, choďte!

23. Vyhnite se alkoholu a drogám! Zhoršujú sebaovládanie. Lepší je nejaký upokojujúci čaj.

24. Pomáhajú aj duchovné hodnoty blízke vášmu srdcu.

25. Pochváľte sa a môžete sa i vhodne odmeniť, keď určitý deň dodržíte svoje dobré predsavzatia.

26. Pokiaľ to nestačí, vyhľadajte psychológa alebo psychiatra. Niektorí ľudia potrebujú zároveň pomoc i pre iné problémy.

Prajem dobré sebaovládanie!

 

Zdroj: www.drnespor.eu

K ďalšiemu štúdiu: Nešpor, K. Jak zlepšit sebeovládání (www.oftis.cz).