Oznamovanie prác kategórie 2 za rok 2018 bolo UKONČENÉ

Vytlačiť

Informujeme, že oznamovanie kategórie 2 za rok 2018 bolo ukončené, formuláre boli stiahnuté z internetovej stránky ÚVZ SR a informácia pre zamestnávateľov bola aktualizovaná.

Najbližší termín a spôsob oznamovania údajov o zamestnancoch, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2 zamestnávateľmi bude uvedený v § 30 novelizovaného zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2020 a Úrad verejného zdravotníctva SR o ňom bude podrobne informovať na svojej internetovej stránke.

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews