Oznamovanie prác kategórie 2 za rok 2018 bolo UKONČENÉ

Vytlačiť

Informujeme, že oznamovanie kategórie 2 za rok 2018 bolo ukončené, formuláre boli stiahnuté z internetovej stránky ÚVZ SR a informácia pre zamestnávateľov bola aktualizovaná.

Najbližší termín a spôsob oznamovania údajov o zamestnancoch, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2 zamestnávateľmi bude uvedený v § 30 novelizovaného zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2020 a Úrad verejného zdravotníctva SR o ňom bude podrobne informovať na svojej internetovej stránke.