Ak nemáte priestory na podnikanie tak:

  1. Musíte si ich nejako zabezpečiť napr. kúpou, prenájmom atď. V tomto RÚVZ nemá žiadne kompetencie.
  2. Ak nemáte priestory na podnikanie, je možné že podnikáte tak, že poskytujete služby stále na inom mieste. V tom prípade potrebujete Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.