Atlas zatiaľ ponúka výskyt vybraných, očkovaním preventabilných chorôb (hemofilové invazívne nákazy, invazívne meningokokové ochorenia, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, mumps, ružienka, čierny kašeľ, tetanus, tuberkulóza), salmonelózy a E. coli v jednotlivých krajinách Európy.  Predpokladá sa, že atlas sa bude priebežne aktualizovať o nové choroby. Údaje o výskyte chorôb za jednotlivé krajiny sa čerpajú z TESSy – Európskeho epidemiologického informačného systému, do ktorého sa pravidelne zasielajú štatistické údaje z jednotlivých členských štátov na základe hlásení do národných epidemiologických informačných systémov.

V prípade záujmu o vyhľadanie určitej infekčnej choroby ju vyhľadáte pomocou „Choose Data“ a následných indikátorov – názov choroby, časový interval ... podľa ponuky. Surveillance atlas infekčných chorôb je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&FixDataset=1