Tlačivá na stiahnutie

Vytlačiť

Na tomto mieste uvádzame tlačívá a VZOROVÉ materiály pre vybavenie vami požadovaných náležitostí.

 

Úvodné inštrukcie:

1. Stiahnite si požadovaný dokument, vyplňte ho (čitateľne perom, písacím strojom alebo na počítači, podpíšte) a doručte aj s požadovanými prílohami (ich zoznam je uvedený v tlačive) na Podateľňu RÚVZ Michalovce (prízemie).

AKO STIAHNÚŤ DOKUMENT?

 • Pre Internet Explorer - pravým tlačítkom myši kliknite na požadovaný odkaz a z menu (ktoré sa vám po kliknutí zobrazí) vyberte "Uložiť cieľ ako...". V okne potom vyberte požadované umiestnenie kam sa dokument uloží vo vašom PC.
 • Pre Google Chrome - pravým tlačítkom myši kliknite na požadovaný odkaz a z menu (ktoré sa vám po kliknutí zobrazí) vyberte "Uložiť odkaz ako...". V okne potom vyberte požadované umiestnenie kam sa dokument uloží vo vašom PC. Štandardne Moje Dokumenty/Downloads (Win XP), "Užívateľ"/Stiahnuté súbory (Win Vista, 7).   
 • Pre Safari - pravým tlačítkom myši kliknite na požadovaný odkaz a z menu (ktoré sa vám po kliknutí zobrazí) vyberte "Download Linked File..". Dokument sa uloží v zložke Moje Dokumenty (Win XP), "Užívateľ"/Stiahnuté súbory (Win Vista, 7).
 • Pre Firefox - pravým tlačítkom myši kliknite na požadovaný odkaz a z menu (ktoré sa vám po kliknutí zobrazí) vyberte "Uložiť cieľ odkazu ako...". V okne potom vyberte požadované umiestnenie kam sa dokument uloží vo vašom PC. Štandardne Moje Dokumenty/Downloads (Win XP), "Užívateľ"/Stiahnuté súbory (Win Vista, 7).
 • Pre Opera - pravým tlačítkom myši kliknite na požadovaný odkaz a z menu (ktoré sa vám po kliknutí zobrazí) vyberte "Uložiť obsah odkazu...". V okne potom vyberte požadované umiestnenie kam sa dokument uloží vo vašom PC.

 

2. Upozornenie: Bez požadovaných príloh (uvedené v tlačivách) nebude vaša (žiadosť, prihláška, atď.) spracovaná!

3. Upozornenie: Zavádza sa nový system úhrady Správnych poplatkov!

SPRÁVNE POPLATKY!!!

 Sadzobník správnych poplatkov 

ID KÓD SLUŽBY NÁZOV SLUŽBY SUMA NA ÚHRADU
1159 Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa § 13 zák. č. 355/2007 Z. z.  50 €
1160 Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa ID služby 1159  10 €
1161 Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky  30 €
1162 Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  20 €
1163 Vydanie duplikátu osvedčenia podľa ID služby 1162  10 €

 

Na úhradu správnych poplatkov sú tieto možnosti:

PRED podaním žiadosti na RÚVZ Michalovce:

 • Na Slovenskej pošte je možné uhradiť správny poplatok (v hodnote uvedenej vyššie v tabuľke) a Slovenská pošta vydá klientovi "Potvrdenie pre evidenciu poplatku". Toto "Potvrdenie pre evidenciu poplatku" doručte spolu so svojou žiadosťou na RÚVZ Michalovce (podobne ako to bolo pri úhradách kolkom). "Potvrdenie pre evidenciu poplatku" však po novom nie je cenina. NENALEPOVAŤ NA VAŠU ŽIADOSŤ!
 • Zakúpením e-kolku na Slovenskej pošte v hodnote podľa služby uvedenej vyššie v tabuľke. e-kolok potom doručte spolu so svojou žiadosťou na RÚVZ Michalovce.
 • Platobnou kartou priamo na podateľni RÚVZ Michalovce.
 • Mobilnou aplikáciou e-kolok priamo vo Vašom smartfóne. Návod na úhradu cez mobilnú aplikáciu (.pdf 1,3 MB). Poznámka 1: Zaplatením poplatku za službu je nutné sa preukázať (ukázaním e-kolku na obrazovke smartfónu) na podateľni úradu v lehote platnosti e-kolku. Ak to nestihnete, platnosť e-kolku prepadne a nebude ho možné zaevidovať na podateľni úradu. Poznámka 2: táto aplikácia vám umožní platiť aj na iných úradoch a iné služby. Vzhľadom na budúcnosť je mobilná aplikácia užitočná.

 

PO podaní žiadosti na RÚVZ Michalovce

 • varianty v príprave

 

VŠEOBECNÉ ŽIADOSTI

 

ĎALŠIE TLAČIVÁ A ŽIADOSTI PODĽA ODBORNOSTI

A.  Vzory prevádzkových poriadkov pre neštátne zdravotnícke zariadenia:

Upozornenie: Nižšie uvedené texty sú VZORY! Je potrebné ich upraviť pre činnosť vašej prevádzky!

B.  Pre cestovateľov:

C.  Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania (ZSS)

 

 

D.  Postup a tlačivá pri vydávaní osvedčenia pre prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami:

 

Metodické usmernenie (jeho prečítaním porozumiete nižšie uvedeným tlačivám)

Pojmy na účely tohto metodického usmernenia (Príloha č. 1)

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
    W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews